Reklamačný poriadok

Záručná doba

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.dianetickecentrum.sk je štandardne 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Neprevzatie si tovaru

Pri neprevzatí tovaru (kupujúcim), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode www.dianetickecentrum.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške palivových a časových nákladov.

Reklamácia tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@dianetikakosice.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Vo väčšine prípadov vám budeme schopný vymeniť „kus za kus“ alebo vám tovar vymeníme za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru). Poštovné, balné, ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Vrátenie tovaru

V prípade reklamovania tovaru nás o tejto skutočnosti najprv informujte písomne. Tovar je následne nutné zaslať na adresu Máme odpovede, s.r.o., Rumanova 2, 040 01 Košice, prípadne doručiť osobne. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučene. Tovar nám neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa. V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Doba na vrátenie tovaru zakúpeného cez eshop www.dianetickecentrum.sk je podľa zákona o ochrane spotrebiteľa 14 dní.


Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi


Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.dianetickecentrum.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma odoslaním svojej objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2014.

Nákupný košík

Warning: Undefined array key "number_of_time" in /data/6/a/6add081b-039a-4a10-9f84-244f8da4cd28/dianetickecentrum.sk/web/wp-content/plugins/appzab-woo-live-sales-feed/recent-orders.php on line 1536

Warning: Undefined array key "number_of_time" in /data/6/a/6add081b-039a-4a10-9f84-244f8da4cd28/dianetickecentrum.sk/web/wp-content/plugins/appzab-woo-live-sales-feed/recent-orders.php on line 1540
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
dianetika-kniha
  • Dianetika
  • si objednala Lenka from Bytca
  • about 10 mesiacov ago
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Životopis L. Ron Hubbarda
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
  • Seba-Analýza
  • si objednala Tonáš from Michalovce
  • about 1 rok ago
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo