Obchodné podmienky

Ako si objednáte Dianetiku, či inú knihu?

Je to jednoduché:
1. Pri položke v našom eshope, ktorú ste si vybrali, kliknite na tlačidlo „Vlož do košíka“. Rovnako postupujte aj pri ďalších knihách, ktoré si chcete objednať.
2. Následne sa vám zobrazí výzva „Vaša kniha bola pridaná do košíka.“
3. Potom môžete postupovať k dokončeniu objednávky kliknutím na tlačidlo „NÁKUPNÝ KOŠÍK“.
4. Alebo pokračovať ďalej v nákupe, či prehliadaní týchto stránok.

Spôsob platby

Máte na výber dve možnosti:
1. Dobierka
2. Úhrada vopred

Koľko vás bude stáť poštovné?

Pre každú knihu je fixné poštovné €2,99.
Presnú výšku poštovného Vám vypočíta systém v nákupnom košíku.

Pozor: len do konca mesiaca máte pri obednávke nad 33€ poštovné úplne zadarmo.

Kedy vám budú doručené knihy?

Knihy odosielame do 24 hodín od prijatia objednávky, štandardne ich máte do 2 pracovných dní doma.

Naše identifikačné údaje

Dianetika, s.r.o.
Kmeťova 15
040 01 Košice

Sme platcovia DPH.

IČO: 46 154 302
DIČ: 2023262802
info@dianetikakosice.sk
tel.: 0917 091 516

Reklamačný poriadok

Neprevzatie si tovaru

Pri neprevzatí tovaru (kupujúcim), ktorý je predmetom kúpnej zmluvy vzniknutej na základe objednávky kupujúceho v internetovom obchode www.dianetickecentrum.sk, je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom náhradu škody vo výške nutne vynaložených nákladov súvisiacich s plnením z právoplatne vzniknutej kúpnej zmluvy vo výške palivových a časových nákladov.

Záručná doba

Záručná doba na všetok tovar objednaný v internetovom obchode www.DianeticeCentrum.sk je štandardne 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Reklamácia tovaru

Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je nutné oznámiť do 2 pracovných dní od prevzatia zásielky e-mailom na adresu info@dianetikakosice.sk. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. Vo väčšine prípadov Vám budeme schopný vymeniť „kus za kus“. Prípadne Vám tovar vymeníme za iný, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru).

Poštovné, balné, ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Vrátenie tovaru

V prípade reklamovania tovaru nás o tejto skutočnosti najprv informujte písomne. Tovar je následne nutné zaslať na adresu Dianetika, s.r.o., Kmeťova 15, 040 01 Košice, prípadne doručiť osobne k nám do Centra. Odporúčame tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Tovar nám prosím neposielajte dobierkou. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

Ochrana osobných údajov

Kupujúci je povinný uvádzať osobné údaje zhodujúce sa so skutočnosťou, úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov takúto zmenu oznámi (bezodkladne, ak je toto rozhodné pre splnenie objednávky) emailom alebo písomne, alebo takúto zmenu uskutoční v rámci svojho užívateľského účtu.

Informácie o zákazníkoch sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním a zhromažďovaním osobných údajov v databáze prevádzkovateľa; tento súhlas platí až do doby vyjadrenia písomného nesúhlasu kupujúceho s týmto spracovaním doručeného na adresu sídla predávajúceho alebo na email info@dianetikakosice.sk. Osobné údaje kupujúcich prevádzkovateľ nepredáva žiadnej ďalšej osobe, výnimku tvoria externí dopravcovia, ktorým sú osobné údaje predávané za účelom splnenia objednávky, teda doručenia tovaru kupujúcemu.
Uzatvorená zmluva je je predávajúcim archivovaná a je kupujúcemu dostupná na požiadanie.

Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností prevádzkovateľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, 043 79 Košice 1 odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor, tel. č.: 055/6220 781, fax č.: 055/ 6224 547, http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach www.dianetickecentrum.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bezvýhradne prijíma, čo taktiež potvrdí odklikom pred odoslaním objednávky.
Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.
Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.1.2014.

Nákupný košík

Warning: Undefined array key "number_of_time" in /data/6/a/6add081b-039a-4a10-9f84-244f8da4cd28/dianetickecentrum.sk/web/wp-content/plugins/appzab-woo-live-sales-feed/recent-orders.php on line 1536

Warning: Undefined array key "number_of_time" in /data/6/a/6add081b-039a-4a10-9f84-244f8da4cd28/dianetickecentrum.sk/web/wp-content/plugins/appzab-woo-live-sales-feed/recent-orders.php on line 1540
dianetika-kniha
  • Dianetika
  • si objednala Emília from Topoľčany
  • about 1 týždeň ago
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
dianetika-kniha
  • Dianetika
  • si objednala Lenka from Bytca
  • about 11 mesiacov ago
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
Životopis L. Ron Hubbarda
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo
  • Seba-Analýza
  • si objednala Tonáš from Michalovce
  • about 2 roky ago
?utm_source=popupfeed&utm_medium=popup&utm_campaign=livepromo