1 Začni tu

Dianetika sa zaoberá vašou mysľou

Je to systém, ktorý poskytuje techniky k zvyšovaniu schopností a intelektu človeka, k jeho oslobodeniu od iracionálneho myslenia a psychosomatických chorôb

L. Ron Hubbard

L. Ron Hubbard

Vznikla v 50. rokoch minulého storočia v USA a jej zakladateľom je L. Ron Hubbard.

Samotné slovo „Dianetika“ je odvodené z gréckeho „dia“— skrz a „nous“ — myseľ, znamená to teda „skrz myseľ“ alebo „skrz myslenie“, voľne by sa to dalo preložiť ako „to, čo myseľ robí telu“. Môžete si predstaviť Dianetiku ako výskumnú cestu do ľudskej mysle – tej obrovskej a doposiaľ neznámej ríše, ktorá leží 1 cm za naším čelom. A táto myseľ sa skladá z 2 častí.

Aby sme si prakticky ukázali ako obe tieto časti fungujú, urobte si malý „pokus“:

  • Spomeňte si na svoju poslednú jazdu autom, autobusom alebo trolejbusom.
  • Vybavujete si opäť farby, ktoré ste vtedy videli?
  • Počujete znova ako sa okolo vás rozprávajú spolucestujúci?
  • Prezrite si znova vnútro dopravného prostriedku.
  • Vidíte, aké boli okolo vás farby?
  • Cítite ako sa vám sedelo?
  • Dokážete znova odhadnúť rýchlosť jazdy?
  • Cítite znova závan vône slečny, ktorá vedľa vás sedela?
  • Vnímate akú ste vtedy mali náladu?

Ak ste to urobili seriózne, určite ste pocítili niektoré veci, ktoré nemajú s vašim momentálnym bezprostredným okolím nič spoločné. Niekde teda musíte mať uložené zážitky, informácie a záznamy, ktoré si môžete kedykoľvek vedome „privolať“. V Dianetike nazývame túto časť analytická myseľ a tieto záznamy udalostí, skúseností atď. nazývame mentálne obrazové záznamy. Obsahujú všetky vaše vnemy, závery a domnienky.

Ako teda reálne funguje naša myseľ?

Pokračujte v čítaní tu»